Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Tytuł projektu:

Montaż gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 172,4 kW z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej 92, o wartości 1.296 000,00 zł zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW