O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im.Matki Teresy z Kalkuty w Częstochowie powstało w 2002 roku i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

  • prowadzenie domów spokojnej starości,
  • pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • pomoc młodzieży „zagubionej” potrzebującej pomocy,
  • organizowanie wypoczynku wakacyjnego,
  • wytwarzanie atmosfery otwartości i szacunku dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania, a szczególnie zakładają i prowadzą środowisko dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.