Zasady przyjęć

Każda osoba starająca się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej powinna przedstawić kartę z wypisem od lekarza lub ze szpitala o aktualnym stanie zdrowia. Jeżeli pacjent jest kierowany przez MOPS powinien posiadać wywiad środowiskowy wypełniony przez pracownika socjalnego i kserokopię niezbędnych dokumentów w celu rejestracji w Domu Pomocy Społecznej. Z chwilą przybycia każdy pacjent powinien posiadać przy sobie Dowód Osobisty, legitymację rencisty – emeryta itp.

Osoba zamieszkująca w DPS powinna posiadać ubrania, bieliznę, obuwie i niezbędne rzeczy do codziennej egzystencji dostosowane do każdej pory roku.

Dyrektor DPS

mgr Mariusz Pocałujko