Terapia zajęciowa

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Ważnym czynnikiem w procesie aktywizacji mieszkańca jest terapia zajęciowa. Polega ona na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć. Zajęcia dobierane są tak, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną funkcję organizmu lub pozytywnie wpływało na stan psychiczny podopiecznego.

Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych jest świetlica, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkańców. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych.

W naszym Domu stosujemy następujące rodzaje terapii zajęciowej:
ERGOTERAPIA czyli terapia pracą: wspiera i usprawnia naszych podopiecznych poprzez takie zajęcia jak hafciarstwo, robótki na drutach czy wykonywanie przedmiotów z zapałek, drewna i makaronu.

SOCJOTERAPIA czyli terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych i towarzyskich.
Metody socjoterapii stosowane w naszym Domu:
•    ludoterapia / zabawoterapia,
•    terapia ruchem,
•    treningi umiejętności społecznych,
•    rekreacja – silwoterapia,
•    zabawy i gry zespołowe, rozgrywki sportowe,
•    zwiedzanie okolicy (piękny kościół, lasy).

ARTETERAPIA  (to terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą)
to organizowanie różnych form zajęć plastycznych, muzycznych, które korzystnie wpływają na samopoczucie, ułatwiają proces komunikacji interpersonalnej.
Metody arteterapii stosowane w naszym Domu:
•    Rysunek,
•    Malarstwo,
•    Rzeźba,
•    Sztuki użytkowe,
•    Zdobnictwo i dekoratorstwo,
•    Muzykoterapia,
•    Biblioterapia,
•    Filmoterapia,
•    Kronikarstwo.
Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie, a stosowane rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej pozwalają naszym podopiecznym wyrażać siebie, rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a co za tym idzie żyć aktywnie.

Galeria zdjęć naszej podopiecznej Pani Marii

Galeria prac naszej podopiecznej Pani Marianny