Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd Stowarzyszenia

mgr Lech Matysiak – prezes;
mgr Mariusz Pocałujko – v-ce prezes;
mgr inż. Szymon Matysiak – v-ce prezes;

3. Rada Kontrolna

mgr Jan Sitek- przewodniczący
mgr Jacek Sierpniak
dr inż. Krzysztof Kubicki