Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd Stowarzyszenia

mgr Mariusz Pocałujko –  prezes;

mgr inż. Szymon Matysiak – członek zarządu;

mgr Tomasz Szrek – członek zarządu;

mgr Jan Szewczyk – członek zarządu;

mgr Katarzyna Adrianowicz – członek zarządu

3. Rada Kontrolna

mgr Jan Sitek- przewodniczący
mgr Jacek Sierpniak
mgr Zofia Kucharska

4. Założyciel Stowarzyszenia mgr Lech Matysiak